Välj en sida

Nu heter vi vad vi är.

Vi är Ecrucial.

Det är nu dags att vi tar nästa steg i vår egna utveckling. Med erfarenhet, kunskap och lärdomar av både små och stora projekt, vet vi vad våra konsulter bidrar med varje dag. Vi har en tydligare bild om vilka vi är, men framförallt, en tydligare bild om vart vi ska.

 

Nu byter vi namn och ser fram emot att ta nästa steg i vår utveckling och fortsätta leverera affärskritiska tjänster. Vi är Ecrucial.

 

Se  filmen

Affärskritiska IT-konsulter

Ecrucial Consulting Group är ett konsultbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vi är branschoberoende och våra konsulter finns inom områdena arkitektur, ledning, systemutveckling och design. Ecrucial startades 2006 och har strategin att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare och att leverera värdeskapande och högkvalitativa tjänster för våra kunder.

Vad vi gör

Arkitektur

Dagens komplexa IT-lösningar kräver erfarna arkitekter som kan rita upp kartan, oavsett om det handlar om alla system på ett företag eller lösningen av ett enskilt system. Våra arkitekter har lång erfarenhet av att värdera och ställa olika krav mot varandra och att prioritera dessa på rätt sätt.

Ledning

Våra ledarkonsulter trivs bäst i gränslandet mellan IT och verksamhet. De har lång erfarenhet, ofta från flera olika branscher, och är vana vid att snabbt skapa sig en uppfattning om den utmaning kunden står inför och att på ett effektivt sätt styra och leda projekten mot uppsatta mål.

Systemutveckling

Systemutveckling ligger nära vårt hjärta. Vi är problemlösarna som kan konkretisera verksamhetens behov till fungerande och användbara IT-lösningar. Våra utvecklare kombinerar djupt tekniskt kunnande med en medvetenhet om verksamheten och sätter alltid kundnytta och förvaltningsbarhet i fokus.

UX/UI

En IT-lösning skulle inte ge något värde om den inte kunde användas. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur en produkt eller tjänst faktiskt används kan vi skapa en optimal upplevelse med största möjliga nytta.

Affärsintegration

Med affärsintegration menas effektiva sätt för myndigheter, organisationer och företag att kommunicera och digitalt utbyta information inom t.ex. elektronisk handel, faktura och inköp. Affärsintegration är ett område som tydligt visar vår kunskap och förmåga inom arkitektur, ledning och systemutveckling.

Vi är Ecrucial

Konsulter som bidrar till affärskritiska lösningar

Våra konsulter är erfarna och självständiga med många år i branschen. Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och tekniskt stöd i form av IT. Denna insikt hoppas vi ska göra våra tjänster mer värdeskapande och att våra kunder får bättre lösningar.

Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss