Om Ecrucial

I över 15 år har utveckling varit grunden i vår verksamhet. Det har varit utveckling av nya tjänster och förvaltning av befintliga produkter, men även utveckling av system och ledning av invecklade projekt. Gemensamt för våra uppdrag är att vi jobbar med affärskritiska lösningar som är avgörande för våra uppdragsgivares framgång. Oavsett om det gäller rådgivning eller tekniskt genomförande, är vårt mål att alltid bidra med något extra.

Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och tekniskt stöd i form av IT. Denna insikt hoppas vi ska göra våra tjänster mer värdeskapande och att våra kunder får bättre lösningar.

Medarbetare

Vi arbetar för en sund företagskultur, där man väger in privatliv och frihet tillsammans med sitt arbete

Att säga att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång är en underdrift. På Ecrucial fokuserar vi mycket på att hitta en bra balans mellan jobb och fritid. Vi är övertygade om att en bra balans och möjlighet till det fria valet, är avgörande för en motiverad och högpresterande konsult.

Hos oss får du:

 • Bestämma din egen lön
 • Oändliga möjligheter till kompetensutveckling
 • Själv välja hur mycket semester du vill ta ut
 • Välja fritt bland alla förmåner som Skatteverket tillåter
 • Styra över val av uppdrag och kund
 • Avsätta hur mycket du önskar i tjänstepension
0

Stämmer kultur och värderingar överens med dina egna

0

På Ecrucial får jag det stöd jag behöver för att kunna prestera i mina uppdrag

0

Hur trivs du med att arbeta på Ecrucial?

0

Hur är relationen till dina kollegor?

Samtliga siffror är från 2022 års medarbetarundersökning, där alla medarbetare får ge betyg på en skala 1-5.

0

Vad tycker du om konsulten/konsulternas insats?

0

Tycker du att du får valuta för pengarna genom att anlita en konsult från Ecrucial?

0

Hur troligt är det att du skulle rekommendera Ecrucial till en vän eller kollega? (NPS)

0

Vad tycker du om den kontakt och uppföljning du har haft med personal från Ecrucial?

Samtliga siffror är från vår kundundersökning i december 2022, där alla kunder får ge betyg på en skala 1-5.

Våra kunder

Våra erfarna konsulters kompetens ger avtryck hos våra uppdragsgivare

Vi strävar alltid efter att bli bättre och leverera mervärde hos våra kunder. Våra årliga undersökningar visar på stort förtroende och uppskattning och vi kan med självsäkerhet och stolthet visa upp toppresultat år efter år.

Mycket seriösa och kompetenta konsulter med stor vilja att lösa uppgiften. Bra tillgänglighet, håller vad som lovas och enkla att samarbeta med!

– Kund under 2022

Hög kompetens och gedigen erfarenhet

Vi strävar alltid efter att utveckla vår kunskap och vårt erbjudande. Ecrucials konsulter utbildar sig löpande för att kunna erbjuda de certifieringar,  metoder, tekniker och ramverk som krävs för att leverera affärskritiska lösningar och projekt. 

Certifieringar

 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): .NET
 • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD): Web Developer
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): .NET Framework 2.0, Web Applications
 • Microsoft Certified Azure Fundamentals
 • Certifierad Lead Developer
 • Microsoft Certified Trainer
 • TOGAF 9 Certified Enterprise Architect
 • TOGAF 9.2 Foundation Certifiering
 • Agile Foundation Certificate
 • Certified Scrum Product Owner
 • Certified SAFe® 5 Agilist
 • Certifierad Scrum Master
 • Certified Leader in Change
 • Prosci® Certified Change Practitioner
 • IREB Krav
 • SQS Certification
 • ISEB Foundation Certificate in Software Testing

Metoder

 • Agile, Scrum, SAFe
 • ITIL Foundation in Service Management
 • PPS Praktiskt Projektstyrning
 • Prince 2
 • UGL

Tekniker och ramverk

 • PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET Framework
 • TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation
 • TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – Application Development
 • MCP, BizTalk MCTS
 • Framework 4, Service Communication Applications
 • CompTIA Security+
Hållbarhet

Vi har ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt till samarbeten och kundrelationer. Vi strävar efter balans i livet och en sund livsstil, ett ökat grönt medvetande och en visad hänsyn till vår omvärld.

Läs mer