Hållbarhet

Ecrucials vision lyder ”Med en helhetssyn och hållbarhet i fokus sätter vi standarden för framtidens konsultbolag.” Med det menar vi att vi har en helhetssyn på våra medarbetare i ett större sammanhang. Vi har ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt till samarbeten och kundrelationer. Vi strävar efter balans i livet och en sund livsstil, ett ökat grönt medvetande och en visad hänsyn till vår omvärld.

För att nå de Globala målen som uttrycks i Agenda 2030 krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Vi vill ta vårt ansvar genom att driva Ecrucials verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi bidrar idag direkt eller indirekt till att förverkliga flera av de globala målen för hållbar utveckling, och strävar efter att bidra till fler allteftersom.

God hälsa och välbefinnande – en del av Ecrucials DNA

Ecrucial startades ur en önskan att skapa ett bolag där hela människan får plats, med allt vad det innebär. Grundarna av bolaget upplevde att de traditionella konsultbolagen inte kunde ge den grad av frihet, utveckling och välbefinnande som de önskade. Hela affärsmodellen handlar att hitta en balans mellan jobb och fritid, eftersom vi är övertygade om att det avgör om du kan vara motiverad och göra ett gott arbete för våra kunder.

Fr o m 2023 är Ecrucial företagspartner till den ideella organisationen Mind. Mind vill främja psykiskt välbefinnande genom att vara en röst för de med psykisk ohälsa och minska skam och stigma genom att sprida kunskap. Mind vill också medverka till att psykisk hälsa ses som ett viktigt område som kräver både åtgärder och resurser. Minds volontärer tar emot över 100 000 samtal årligen från människor i sina stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.

Läs mer

Genom att stötta Mind är vi på Ecrucial med och bidrar till att öka kunskapen om psykisk hälsa, hos våra konsulter och deras närstående, hos våra kunder och hos dem som söker sig till Minds olika stödlinjer.

På Ecrucial mäter vi kontinuerligt våra medarbetares välmående för att snabbt kunna åtgärda situationer som kan leda till en försämring för hälsan. Sedan 2022 har vi kompletterat vår årliga medarbetarenkät med korta pulsmätningar varje månad. Våra ledare har ett coachande förhållningssätt och vi vill ha en öppen och varm kultur där inget samtalsämne är ovälkommet.

Vi uppmuntrar också varandra att ta tid till friskvård, oavsett om det gäller den mentala eller fysiska hälsan. En gång i veckan erbjuds yoga, och vi har också ett prova-på-koncept för att uppmuntra till social samvaro och att testa nya aktiviteter tillsammans.

Bekämpa fattigdom och ojämlika villkor

Flera av de Globala hållbarhetsmålen berör fattigdom, hunger och ojämlika villkor.
Ecrucial är med och bidrar till en rättvisare värld genom att bl a vara företagsfadder via organisationen Plan International. Plan kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Ecrucial har dessutom genom åren gjort punktinsatser när det funnits stora behov i vår omvärld. Bl a genomförde företaget en insamling i mars 2022 till förmån för de drabbade i Ukraina, där både enskilda medarbetare och företaget bidrog med pengar.

Bekämpa fattigdom och ojämlika villkor

Flera av de Globala hållbarhetsmålen berör fattigdom, hunger och ojämlika villkor.
Ecrucial är med och bidrar till en rättvisare värld genom att bl a vara företagsfadder via organisationen Plan International. Plan kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Ecrucial har dessutom genom åren gjort punktinsatser när det funnits stora behov i vår omvärld. Bl a genomförde företaget en insamling i mars 2022 till förmån för de drabbade i Ukraina, där både enskilda medarbetare och företaget bidrog med pengar.

Ansvarsfull ekonomisk tillväxt

Mål 8 beskrivs bl a med orden ”Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.”

Ecrucial har sedan starten präglats av en hållbar syn på tillväxt och arbetsvillkor. En stor del av omsättningen går direkt tillbaka till konsulterna i form av lön, då en sund och långsiktig affärsverksamhet går före kommersiella intressen.

Under åren har Ecrucials ledning/styrelse strävat efter att växa på ett sunt sätt och med god lönsamhet och företaget har belönats med högsta kreditvärdighet (AAA) under de flesta år.

För cirka 5 år sedan utvecklade företaget en entreprenörsmodell för att skapa förutsättningar för fler att starta bolag inom Ecrucial Consulting Group. Det finns många som drömmer om att starta en egen verksamhet och få den att växa. Men det är ofta lättare sagt än gjort. Ecrucial har ett väl beprövat strukturkapital och hjälper den som vill vara med att skapa Sveriges bästa konsultkontor.

Vi är ett grymt gäng av bland annat utvecklare, designers, projektledare och ledare.
Träffa oss!