Ecrucial Norr växte från 0-11 miljoner på 12 månader
De senaste åren har digitalisering verkligen tagit fart i norra Sverige. Då pratar vi inte bara om konsumentdrivna lösningar som bidrar till ökad tillgänglighet, utan även tung processindustri inom bland annat gruv-, skogs- och pappersnäringen. Sverige ligger i framkant när det gäller autonom drift av gruvor och robotiserad industri och det kallare klimatet i norra Sverige har även lockat till sig datacenter och annan IT-infrastruktur.

Ecrucial Norr har konsulter med lång erfarenhet och bred kompetens och har blivit en viktig partner till de norrländska näringslivets affärskritiska lösningar.

Johan Bryngelsson, VD Ecrucial Norr startade upp den lokala verksamheten 2021 och är redan 9 anställda och omsätter 11 Mkr – en fantastisk utveckling!

– Jag drivs av förändring och utveckling. Har många års erfarenhet från konsultbranschen från konsultbranschen, både som konsult men även verksamhetsansvarig för ett större IT-konsultbolags kontor i Umeå och Örnsköldsvik. Innan jag startade upp Ecrucial Norr hade jag en ledande position på Övik Energi. 

Att driva något eget har alltid lockat, men har inte blivit av då det alltid dykt upp andra spännande projekt. När han 2020 fick en konkret fråga att starta upp Ecrucial Norr och efter att ha lärt sig mer om Ecrucials konsultmodell kunde han inte motstå. Johan såg en stor potential i konsultmodellen, då han i sitt arbete som ledare och köpare av konsulttjänster upplevt ett skav hos många konsulter kring ersättningsmodeller, förmåner och tidrapportering.

Då Johan har ett stort lokalt kontaktnät tog det inte lång tid för Johan att få med sig två konsulter som ville hoppa på. Verksamheten blev fullbelagd nästan omedelbart då Johan gick in som konsult på 30% hos sin gamla arbetsgivare tills en ersättare var funnen. Johan har fortsatt att arbeta aktivt som konsult trots 10 anställda, då han gillar dialogen med kunden och vara med i händelserna centrum.

– Jag upplevde uppstarten som relativt smärtfri och jag fick bra stöd, men det är alltid tufft att rekrytera i en stark marknad. Däremot har vi verkligen ett bra erbjudande som få har svårt att tacka nej till när man väl förstår vår modell.

Under uppstartsperioden fick Johan uppbackning både finansiellt och strukturellt. Styrelsen och ledningen hos Ecrucial Consulting Group är erfarna och har ofta svar på frågeställningar som dyker upp.

– Jag kan då istället fokusera på sälj och rekrytering som är avgörande för vår tillväxt. Jag ångrar inte en sekund att jag hoppade på möjligheten att starta upp verksamheten. Att ha starka delägare gör mig trygg och är samtidigt motiverande då jag drivs av att skapa värde.

Ecrucial Norr är visserligen en del av Ecrucial Consulting Group men lever sitt eget liv i form av resor, konferenser, event och utbildningar. Men verksamheten delar gruppens värderingar och arbetssätt. Man ska känna att man kommit till ett Ecrucialställe oavsett om man besöker kontoret i Stockholm, Örnsköldsvik eller Umeå.

– Jag kan verkligen rekommendera att starta upp en verksamhet inom Ecrucial Consulting Group. Supporten, friheten och tillfredsställelsen att erbjuda lokala kunder mycket kompetenta och erfarna konsulter, samtidigt som man erbjuder konsulter en ersättningsmodell värd namnet för sina konsultkollegor är magisk.

Skulle du också vara intresserad av att starta upp ett Ecrucial-bolag?