Affärsintegration

Råden som ger strategin rätt fokus

Med affärsintegration menas effektiva sätt för myndigheter, organisationer och företag att kommunicera och digitalt utbyta information inom exempelvis elektronisk handel, faktura och inköp. Affärsintegration är ett område som tydligt visar vår kunskap och förmåga inom arkitektur, ledning och utveckling.

Våra expertkonsulter inom området har designat och implementerat principer och byggstenar för exempelvis nätverket PEPPOL:s elektroniska standarder av att utväxla fakturor, upphandlingar och användning av digitala signaturer för den Europeiska unionen. Ecrucials experter har också hjälpt organisationer med realisering av standarden ISO 20022.

Tjänsten Validex, som Ecrucial är delägare i, är en service för att validera att meddelandet mellan två parter har korrekt format.

Affärsintegration

Exempel på uppdrag

"

Komplett team för affärskritisk meddelandeväxling

Ett team av expertkonsulter (verksamhetsarkitekt, integrationsarkitekt, rådgivare, projektkoordinator, systemarkitekt och utvecklare) hjälper just nu en av våra kunder inom offentlig verksamhet att etablera en infrastruktur för säker meddelandeväxling. Arbetet innefattar bland mycket annat att utreda, ta fram förslag och beslutsunderlag, utvärdera, ta fram ramverk, regler och rutiner, införa verksamhetsprocesser samt ta fram övergripande systemarkitektur och vara rådgivande till alla som deltar i implementationen.

Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss