Ledning & Metodstöd

Ledaren som får teamet att jobba tillsammans

Gott ledarskap är nyckeln till framgång i alla verksamheter. Detta gäller inte minst inom IT-branschen, där våra kunder befinner sig i ständig förändring och där många utmaningar är både komplexa och komplicerade.

Våra ledarkonsulter trivs bäst i gränslandet mellan IT och verksamhet. De har lång erfarenhet, ofta från flera olika branscher, och är vana vid att snabbt skapa sig en uppfattning om den utmaning kunden står inför och att på ett effektivt sätt styra och leda projekten mot uppsatta mål.

Våra ledare utmärks av egenskaper som nyfikenhet, prestigelöshet och engagemang. Gemensamt för dem alla är att de brinner för att genom sitt ledarskap och kommunikation skapa de bästa förutsättningarna för team och intressenter.

Våra fokusområden:

 • Produktägare
 • Scrum Master
 • Projektledare (både tekniska och verksamhetsnära)
 • Förändringsledare
 • Teamcoach, agil coach och teamledare
 • Uppdragsledare
 • Förvaltningsledare
 • Kravledare

Ledning & Metodstöd

Exempel på uppdrag

"

Nytt affärssystem till nationell dagligvarukedja

En stor kund inom dagligvaruhandeln håller på att införa ett nytt affärssystem. Det är i högsta grad affärskritiskt att införandet sker på rätt sätt och att all kommunikation fungerar optimalt. Just nu har vi flera Ecrucial-konsulter på plats hos kunden som stöttar med projektledning, teamledning och leverantörskommunikation för att säkerställa dels nedläggningen av det gamla systemet, dels införandet av det nya.

Scrum Master för produktivt team

En Ecrucial-konsult har uppdrag som Scrum Master i ett distribuerat agilt team – enligt SAFe – som en del av ett Agile Release Train (ART). Teamet jobbar med Business Intelligence i Azure. Uppdraget innefattar bl a:

 • Det dagliga arbete enligt Scrum med sprintplanering, dailys, demos och retros.
 • SAFe ART med PI planning, backlogg/feature refinement och tillhörande ceremonier.
 • Att facilitera workshops för teamet.
Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss