UX/UI

Kreativiteten som ger tjänster nytt liv

En IT-lösning skulle inte ge något värde om den inte kunde användas. En erfaren UX-designer gör research och analys av kundbehoven för att därefter designa lösningen. Genom att lära känna användarna och ta reda på hur en produkt eller tjänst faktiskt används kan vi skapa en optimal upplevelse med största möjliga nytta.

Rollen som UX-designer behövs inom alla branscher och för alla typer av tjänster och innefattar ofta momenten: research och analys av kundbehov, konceptarbete, design och användningstester.

UX/UI

Exempel på uppdrag

"

Prototyper för bättre användande

En kund inom offentlig verksamhet har anlitat en senior UX-designer från Ecrucial. Uppdraget är att genomföra användbarhetsaktiviteter samt att kunskap om krav och målgrupper förmedlas till övriga inom teamen samt projektmedlemmar. Ecrucials konsult ansvarar för interaktionen mellan användare och system, leder och koordinerar framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp, med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse.

Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss