Arkitektur

Nyfikenheten som skapar nya lösningar

Dagens komplexa IT-lösningar kräver erfarna arkitekter som kan rita upp kartan, oavsett om det handlar om alla system på ett företag eller lösningen av ett enskilt. Våra arkitekter har lång erfarenhet av att värdera och ställa olika krav mot varandra och att prioritera dessa på rätt sätt. En bra systemarkitektur underlättar, bland annat att göra de rätta taktiska systemvalen.

Våra fokusområden:

  • Lösningsarkitektur
  • Mjukvaruarkitektur
  • Enterprisearkitektur
  • Verksamhetsarkitektur
  • Integrationsarkitektur

Arkitektur

Exempel på uppdrag

"

Nya system till stort pensionsförsäkringsbolag

Ett pensionsförsäkringsbolag skulle ersätta ett gammalt system som tillhandahöll ett alternativt inloggningssätt till BankId för företagskunder. Det gamla och det nya inloggningssättet baserades på olika parametrar, och vid övergången blev det en stor utmaning att lösa detta.

En omdesign av behörighetssystemet krävdes, och även ett införande av ett inbjudningssystem. Vår arkitekt analyserade förändringen tillsammans med försäkringsbolagets experter, genomförde utveckling och refaktorering i de system som påverkades och fungerade som stöd och mentor till försäkringsbolagets utvecklings- och intrastrukturteam vid införandet.

Lagringstjänst för digitala kvitton inom detaljhandeln

En stor kund inom detaljhandeln skulle utveckla en lagringstjänst för digitala kvitton till konsument. Tjänsten byggdes i molnet, hanterar alla kundkvitton för både butiks- och online-köp, och har en kapacitet på 10 000 butiker med kassor som sänder kvitton i realtid till systemet, dygnet runt.

Vår arkitekt ansvarade för att designa lösningen, implementerade web-API:er, funktionsappar och satte upp CI/CD i Azure DevOps. Han skapade även ARM templates för uppsättning av resurserna i Azure, lasttestade lösningen för att verifiera prestanda och volymkraven, samt satte upp dashboards i Azure för status och statistik för systemet.

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Ecrucial anlitades för att hantera utmaningen att på relativt kort tid få upp en komplett teknisk lösning där allt är digitalt – papperslöst från början. Målet var att Evident Lifes kunder via hemsidan, på ett enkelt och säkert sätt, skulle kunna teckna en försäkring...

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Ecrucial anlitades för att hantera utmaningen att på relativt kort tid få upp en komplett teknisk lösning där allt är digitalt – papperslöst från början. Målet var att Evident Lifes kunder via hemsidan, på ett enkelt och säkert sätt, skulle kunna teckna en försäkring...

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Evident Life är ett nystartat svenskt försäkringsbolag med molnbaserad teknik och en modern syn på hälsa och risk. Genom att erbjuda enkla, smarta och digitala lösningar till kunder och försäkringsförmedlare utmanar Evident Life den etablerade försäkringsbranschen.

läs mer
Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss