Evident Life - försäkringsbolag
Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag
Evident Life är ett nystartat svenskt försäkringsbolag med molnbaserad teknik och en modern syn på hälsa och risk. Genom att erbjuda enkla, smarta och digitala lösningar till kunder och försäkringsförmedlare utmanar Evident Life den etablerade försäkringsbranschen.
Ecrucial anlitades för att hantera utmaningen att på relativt kort tid få upp en komplett teknisk lösning där allt är digitalt – papperslöst från början. Målet var att Evident Lifes kunder via hemsidan, på ett enkelt och säkert sätt, skulle kunna teckna en försäkring som var i kraft på bara några minuter. Med en automatiserad riskbedömning, penningtvättskontroll och slutligen digital signering.

Lösningen skulle vara baserad på en säker, modern molnarkitektur utan behov av egna servrar eller annan egen hårdvara. Utöver den tekniska lösningen behövde även moderna arbetssätt för systemutveckling såsom agil utveckling och DevOps etableras.

Lösningen

Efter drygt ett års utveckling var Evident Life klart att börja sälja sina första försäkringar. Med Ecrucials hjälp är man nu ett modernt molnbaserat försäkringsbolag som, med egenutvecklade API:er, integrationer och processer i molnet, ihop med SaaS- och container-baserade inköpta system, har en skalbar plattform att växa på. Med hjälp av externa API:er kan samarbetspartners integrera mot Evident Life för nya affärsmöjligheter.

Genom att använda sig av moderna metoder som Infrastructure as code, CI/CD, automatiserad testning, verktygsstödd manuell testning och release pipelines, kan man på ett snabbt och enkelt sätt produktionssätta ny funktionalitet som passerat flera testmiljöer.

Ecrucial har bidragit med

Genom lång erfarenhet av storskaliga molnlösningar inom retailbranschen, mångårig erfarenhet från flera bolag i försäkringsbranschen, samt kunskap och erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder kunde Ecrucial hjälpa Evident Life att bygga upp den tekniska lösning som varit nödvändig för att komma i gång med sin verksamhet.
Ecrucial ansvarade för den tekniska implementationen och arkitekturen i molnet, etableringen av systemutvecklingsprocesser och CI/CD i molnet, samt hjälpte till att ta fram tekniklösningar för nya affärsupplägg.

Ecrucial verkar ta hand om sina konsulter väl. De får vara med och påverka firmans utveckling och göra trevliga saker tillsammans så som resor och gemensam kompetensutveckling. Ecrucial utmanar oss genom att löpande föreslå nya lösningar, jag ser Ecrucial-konsulten som en del vårt företag. Jag kan tänka mig att köpa fler resurser!

Michaela Bruneheim, VD Evident Life Försäkring AB

Läs mer om

Evident Life
Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss