Systemutveckling

Språken som öppnar nya dörrar

Systemutveckling ligger nära vårt hjärta och det är här vi hittar problemlösarna som kan konkretisera verksamhetens behov till fungerande och användbara IT-lösningar. Våra utvecklare kombinerar djupt tekniskt kunnande med en medvetenhet om verksamheten och sätter alltid kundnytta och förvaltningsbarhet i fokus.

På Ecrucial har vi kompetens inom många områden. Vi kan t ex hjälpa till med:

  • JavaScript och ramverk, t ex Angular, React, Vue
  • Molnlösningar, t ex AWS, Azure, GCP
  • API’er och affärslogik i Java, .NET, Node, Go, mm.
  • Integrationer mellan bl a skräddarsydda system, standardsystem, legacy, web och backend. SQL och NoSQL databaser.
  • Devops, containrar, automatisering, CI/CD, mm.
  • Coachning av utvecklarteam, mentorskap och metodik

Systemutveckling

Exempel på uppdrag

"

Affärskritisk lösning för arkiveringsdata

Uppdraget är att implementera en arkiveringsdatalösning för ett befintligt affärskritiskt system. Applikationen består av en webbapplikation, backend med REST-tjänster samt eventbaserade integrationer till kringliggande mastersystem, allt i Microsoft Azure. Införandet av dataarkivering har inneburit många ändringar för onlineapplikationen samtidigt som stort fokus också lagts på datapumpen som ska flytta aktivt data till arkiverat. Datapumpen baseras på Azure Data Factory pipelines med hjälp av lagrade procedurer i Sql Server.

Internt system för stort försäkringsbolag

En av våra utvecklare är del i ett utvecklingsteam som förvaltar och vidareutvecklar ett internt system hos en större försäkringskund. Systemmiljön är komplex med integration mot flertalet stordatorsystem i olika länder och högt ställda krav på anpassning av gränssnittet mot olika användargrupper. Arbetet består av analyser, utveckling och testning av ny funktionalitet samt refaktorering och rättning av befintlig kod.

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Ecrucial anlitades för att hantera utmaningen att på relativt kort tid få upp en komplett teknisk lösning där allt är digitalt – papperslöst från början. Målet var att Evident Lifes kunder via hemsidan, på ett enkelt och säkert sätt, skulle kunna teckna en försäkring...

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Ecrucial anlitades för att hantera utmaningen att på relativt kort tid få upp en komplett teknisk lösning där allt är digitalt – papperslöst från början. Målet var att Evident Lifes kunder via hemsidan, på ett enkelt och säkert sätt, skulle kunna teckna en försäkring...

Evident Life – ett modernt digitalt försäkringsbolag

Evident Life är ett nystartat svenskt försäkringsbolag med molnbaserad teknik och en modern syn på hälsa och risk. Genom att erbjuda enkla, smarta och digitala lösningar till kunder och försäkringsförmedlare utmanar Evident Life den etablerade försäkringsbranschen.

läs mer
Har du behov av affärskritiska konsulter eller vill du kanske bli en?
Kontakta oss