Nyheter

Ecrucial Consulting Group meddelar VD-ändringar –
Karin Walgeborg tillträder som tillförordnad VD

Ecrucial Consulting Group offentliggör idag att Öystein Stave har beslutat att lämna sin position som VD. I väntan på en permanent efterträdare har styrelsen utsett Karin Walgeborg till tillförordnad VD från och med den 1 december 2023.

”Med sin gedigna erfarenhet och starka ledaregenskaper, är Karin den perfekta personen för att leda Ecrucial framåt, särskilt nu när vi siktar på fortsatt kvalitativ tillväxt”, säger Jonas Rosqvist, Styrelseordförande i Ecrucial Consulting Group.

Karin har varit en del av Ecrucial i över två år, där hon bidragit inom försäljning och affärsutveckling. Hon har nyligen arbetat som interim chef och projektledare, vilket ytterligare stärker hennes förståelse för företagets behov och struktur.

”Karin förstår vår unika Frihetsmodell för konsulter, vilket är en kärnkomponent i vårt värdeerbjudande till medarbetarna. Hennes erfarenhet och breda nätverk inom sälj kommer att vara ovärderliga i hennes nya roll som VD”, tillägger Rosqvist.

Vi vill passa på att tacka Öystein Stave för hans framstående ledarskap under de senaste sex åren, där han bidragit till att fördubbla företagets storlek och skapa en stabil koncernstruktur.

En process för att rekrytera en permanent VD kommer att inledas i januari 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Rosqvist, Styrelseordförande
Telefon: 070 – 269 4028
E-post: jonas.rosqvist@ecrucial.se