Om Ecrucial

I över 15 år har utveckling varit grunden i vår verksamhet. Det har varit utveckling av nya tjänster och förvaltning av befintliga produkter, men även utveckling av system och ledning av invecklade projekt. Gemensamt för våra uppdrag är att vi jobbar med affärskritiska lösningar som är avgörande för våra uppdragsgivares framgång. Oavsett om det gäller rådgivning eller tekniskt genomförande, är vårt mål att alltid bidra med något extra.

Erfarenheten har lärt oss att IT aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse — det finns alltid en koppling mellan affär, verksamhet och tekniskt stöd i form av IT. Denna insikt hoppas vi ska göra våra tjänster mer värdeskapande och att våra kunder får bättre lösningar.